Definecilikte Haç İşaretinin Anlamı Nedir? 7


Definecilikte Haç İşaretinin Anlamı Nedir?

Definecilikte haç işareti, sembolü işaretinin anlamları haç sembolünün şekline göre değişmektedir. Definecilikte birden fazla haç işareti kullanılmaktadır.

hac işareti

Kayaya oyulan basit haç kabartmasının daha çok yön gösterme ve defineye giden yolu tarif etme işlevleri vardır. Oldukça yaygın kullanılır. Karşıdan karşıya geç manasına gelmektedir.

hac işareti 2

Eski Yunan definelerinde sıkça görülen kare biçimli ve uçları hafif kalınlaşan haç türüdür. Bu haçlardaki kollardan birisi muhtemelen diğer 3 ünden bir yönüyle farklıdır. Farklı olan kol istikametinde define olma ihtimali çok yüksektir. Kolun uzunluğu veya ucundaki bir define işareti sizler için önemli bir sembol olabilir. İyi araştırmalısınız.

hac işareti 3

Merdiven haçı denilen bu haçta genelde haçın sembolünün olduğu duvara sırt vererek gördüğümüz manzaradan anlam çıkarmaya çalışırız. Genelde değişik bir yapı, bir taş, bir işaret veya sembolü işaret eder. Definenin istikametini de bildirir. 3, 7, 10 adım gibi adımları deneyerek araştırma yapmalıyız.

hac işareti 4

4 kollu haçta genelde hazinenin veya definenin olduğu bölgede 4 ayrı işaret bulunur. Bu işaretleri bulduktan sonra haçtaki ile orantılı mesafede çember içerisinde kalan kısımda define yatmaktadır.

hac işareti 5

Bir tepe, yokuş veya Tümülüs, kubbe işaretidir. Define aramak için tırmanmak gerektiğini söylemektedir.

hac işareti 6

Katolik Hristiyanlıkta papalık sembolüdür. Dini anlamda en üst otoriteye çağrışım yapar. Genelde yüksek bir tepenin zirvesi veya yüksek bir yapı, define ile ilişkilidir. Çevrede kilise olduğu ve kilise harabesinde define bulunduğu anlamı da taşıyabilir.

hac işareti 7

Bu işaret ilk Hristiyanlarda günah çıkarma odalarında kullanılmıştır. İçeride muhtemelen duvar arkasında gizli bir bölme olduğunu ve definenin orada olduğunu ifade eder. Aynı papazın günah çıkarmasında bizi gördüğü gibi define de bizi görmektedir. Ama biz onu göremiyoruz manasına gelmektedir. Çok değerli bir işarettir.

hac işareti 8

Bu haç sembolü de işaret farklılığı aranması gereken haçlardandır. Şayet hiç bir fark yoksa en uzun okun gösterdiği yön kazılmalıdır. Define ile ilgili bir çağrışım vardır.

hac işareti 9

 Bu tür eski Yunan haçlarında genelde bulunduğu kayanın hemen arkasında define haritası veya defineye giden yol ile ilgili kritik bir sembol bulunur.

hac işareti 10Yine zirve ve tepede define bulunduğuna işaret eden bir haç sembolüdür.


Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 yorum “Definecilikte Haç İşaretinin Anlamı Nedir?