Definecilikte İşaretler


Definecilikte Deve İşareti Ne Anlama Gelir?

Definecilikte Deve İşareti Ne Anlama Gelir? Definecilikte deve işareti; resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen, duran, ayağı havada, kafası havada, hörgüçlü, hörgüçsüz, tek hörgüçlü, çift hörgüçlü vs.dir. Deve belli bir hazineyi veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle birlikte düşünülmeli ve çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve […]


Definecilikte Koç – Boğa İşareti Ne Anlama Gelir?

Definecilikte Koç- Boğa İşareti Ne Anlama Gelir? Definecilikte Koç- Boğa İşareti; Romalı’ lara ait bir işarettir. Kabartma olması şarttır . Koçun yanında 43 adet basamak varsa koçun baktığı yönde yığma bul. Bu yığmalardan biri doludur. Değişik yapıda olan yığma ile uğraş, bunu fark edemezsen ilk önce ortadaki yığmada başla. Özellikle ve […]


Definecilikte Delikli Kaya Resmi Ne Anlama Gelir?

Definecilikte Delikli Kaya Resmi Ne Anlama Gelir? Definecilikte Delikli Kaya, iyi incelenmelidir. Çünkü kesinlikle define olduğu söylenemez. Bunun araştırması iyi yapılmalıdır. Hatta çevreyi ve işaretlerin anlamını  bilen biriyle araştırma yapılmalıdır. Çünkü delikli kayaların farklı şekilleri olduğundan, farklı anlamları da vardır.


Definecilikte Çoban ve Koyun Resmi Ne İfade Eder?

Definecilikte Çoban ve Koyun Resmi Ne İfade Eder? Definecilikte Çoban ve Koyun; Definecilik ya da geçmiş zamanların saklama mantığı penceresinden bakılınca çoban motifinde iki ana özellik bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, diğeri ise onun sırtındaki heybesidir. Bu iki ana unsurdan anlaşılacaktır ki çobanın heybesi gömü, asası ise yön ve mesafe […]


Definecilikte Kadın İşaretinin Anlamı Nedir?

Definecilikte Kadın İşaretinin Anlamı Nedir? Tüm işaretlerde olduğu gibi definecilikte kadın resmi veya figürlerinin de önemi büyüktür. Yakınında kesin define var demektir. Kesinlikle dikkate alınması gereken bir işarettir, simgedir. Başka bir yorum; Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi kesin definedir. Dikkat edilecek unsurlar,


Definecilikte Civcivli Tavuk Ne Anlama Gelir?

Definecilikte Civcivli Tavuk Ne Anlama Gelir? Definecilikte Civcivli Tavuk;  Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir. Bu işreti görmek pek az kimseye nasip olmuştur. İşaretin öncelikle sahte olmadığından ve kuş değil, tavuk işareti olduğundan emin olunmalıdır. Çünkü, civcivli tavuk işaretinin çözümü değişiktir. Civcivli tavuk işaretinin olduğu yerde gömü genellikle bölünmüş haldedir. […]


Definecilikte Balık İşareti Ne Anlama Gelir? 10

Definecilikte Balık İşareti Ne Anlama Gelir? Definecilikte Balık işareti; kesinlikle önemli bir define işaretidir. Define var demektir. Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. Genelde akarsu göl ve göletlerdeki kayalara çizilir. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olup da kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir.


Definecilikte Aslan işareti Ne Anlama Gelir?

Definecilikte Aslan işareti Ne Anlama Gelir? Definecilikte aslan işareti, çoğunlukla süsleme sanatı olarak  kullanılmıştır. Eğer bu işaretin definecilikteki anlamını merak ediyorsak bu konu üzerine yoğunlaşmalıyız. Çünkü aslan işaretinin çok fazla anlamı vardır. Tarihte, çoğunlukla imarda  ve Kral mezarlarının süslemesinde kullanılmıştır. Bu işaret mağara, mezar ve kayalar üstünde işaret olarak da […]


Definecilikte At İşareti 5

Definecilikte At İşareti Definecilikte at işareti; Antik dönemlerde tanrı Hera’ya adanmış bir hayvandır. At; Sadakatiyle tanınmış hizmet edici bir hayvandır. Bilindiği üzere mitolojik anlatımlar içinde Troya (Truva) Atı olarak bilinen bir hayvandan söz edilir. Anlatıma göre Yunan askerleri bir tahta atın içine saklanarak Truva kale şehrinin içine girmişler ve şehri […]