Definecilikte Mühür ve Tılsım Nedir?


Define Tılsımları 23

Define Tılsımları Define tılsımları, bazı değişik şekiller göstermekle beraber hemen her toplumda vardır. Eski Bâbil, Asur ve Persler’de tılsım bir teknik olarak uygulanmıştır. İslâm dışındaki bütün bâtıl ve muharref dinlerin tören ve âyinlerinde her zaman tılsımdan izler bulmak mümkündür. Birçok tarihçi ve sosyolog tılsımı, bâtıl ve muharref dinlerin bir parçası […]