Home / Tümülüs ve Höyük (page 2)

Tümülüs ve Höyük

Tümülüs

Tümülüs Tümülüs Latince bir sözcük olup, bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen addır. Tümülüs: kral ve kral ailesi için, önce zemin üzerine inşa edilen mezar odası, sonra üstüne yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt mezarlardır. Bu mezarlar günün mimarları tarafında inşa edilirdi. …

Devamını Oku

Elbistan Ovasının Höyükleri

Elbistan Ovasının Höyükleri Elbistan Ovasının Höyükleri; Elbistan Ovasının tarihi ve iskân tarihi bakımından önemi üzerinde daima durulmuştur. M.Ö. 4000 itibaren iskân edilmiş olduğunu gösteren Hüyüklerin(Höyük) sayısı az değildir. Bu Hüyükler herhangi bir yapıdan çok belli başlı sitelerin yıkıntıları üzerinde öbeklendiğini gösterir. Ovanın içinde dağılmış bulunan Hüyüklerden büyük bir kısmı bir …

Devamını Oku

Anadolu Höyükleri

Anadolu Höyükleri GÖBEKLİ TEPE / URFA (Stonehenge’den görkemli, üstelik 6 bin yıl daha eski)  Göbekli Tepe’deki megalitik düzenlemeler, taş bloklardan oluşan ve İngiltere’nin en ünlü turistik merkezlerinden biri olan Stonehenge’den çok daha anıtsal. Üstelik 6.000 yıl daha eski. Tümü gün ışığına çıkarıldığında Türkiye turizmi için büyük bir avantaja dönüşecek. Göbekli …

Devamını Oku

Anadolu’daki Höyükler

Anadolu’daki Höyükler Anadolu’daki Höyükler; Höyük, çok eski bir yerleşme yerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş halidir. Höyükler genelde üst üste gelmiş çok evreli yerleşim yeri birikimleridir. 1-40 metre yükseklikte ve 1000-1500 metre genişlikte olurlar. Uygarlıkların araştırılmasında önemli referanslardır. Höyükler, günümüze göre en yakını en üstte olmak üzere eskiye doğru …

Devamını Oku

Frigya Yerleşmeler

Frigya Yerleşmeler Frigya Yerleşmeler ve Büyük Tümülüs Gordion (Yassıhöyük) Friglerin kökeni hala tartışılır. Herodot ve Strabo’ya göre Truva Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya Trakya’dan gelmişlerdir. Yani M.Ö. 1200- Homeros’un İlyada’sına göre Frigler, Anadolu’da Truvalılar gibi surları olan şehirlerde kendi krallarıyla birlikte oturdular. Dalgalar halinde gelen bu halk, Marmara denizi kıyılarına ve Frigya …

Devamını Oku

HÖYÜK VE TÜMÜLÜS ARASINDAKİ FARKLAR

HÖYÜK VE TÜMÜLÜS ARASINDAKİ FARKLAR Höyük Sözlük Anlamı Eski çağlardan kalma medeniyet kalıntılarının zamanla tabii olayların tesirinde kalarak meydana getirdiği yayvanca toprak tepe. Anadolu’da bu şekilde tepe halini almış birçok eski köy ve kasaba vardır. Bunlara halk arasında tünsü, tünsek, yöğecik, üyücek, çeçtepe, til, tel, pulur gibi çeşitli adlar verilir. …

Devamını Oku