Home / Define hakkında / Define Kaç Metreden Çıkar

Define Kaç Metreden Çıkar

Define Kaç Metreden Çıkar

Definecilik merakı olan yada bu işle uğraşan hemen her defineci bu sorunun cevabını merak etmiş, definecilikte en çok merak edilen konu halin gelmiştir.

Hangi definelerin ortalama kaç metreden çıkacağını anlatacak olursak;

Define define gömen kişiye bağlıdır. 10 cm den 10 metreye kadar her yerden çıkabilir.  Bazen şahıs paraları 30 cm den bile çıkmıştır. Topluluk paraları 10 metreye kadar derinlerde bulunmuştur.

Zorunlu göç dönemlerinde ya da kaçışlarda acele yapılan gömüler yüzeye yakın yerlerde bulunmuştur.  Bunlar içinde 10 cm derinliği bir sopayla kazıp üstünü örtüp bir taşla yer belirlenmiştir. 30 cm derinliğinde bulunanlarda vardır.  Bu tür gömüler çoğunlukla eşkıya baskınlarından korunmak amaçlı yapılmıştır. Topluca yapılan gömüler ise 2-3 metre derinliktedir.

Yine eşkıyalar da soygun yaparak elde ettikleri ganimetleri her zaman yanlarında taşıyamayacakları için, hazinelerini toplu olarak saklamak için gömerlerdi.

Bazı eşkıyalar elde ettikleri ganimetleri paylaşırken bazıları da eşkıya liderine teslim ederdi, liderde bu ganimetleri eşkıya topluluğunu çalıştırarak derince kazı açar oratalama 1-5 metre derinliğe  gömerdi.

Ganimeti paylaşan eşkıyalar alet edavatı bulunmadığından en fazla yarım metre derinliğe ganimetlerini saklardı.

Geçmişte ticaretle uğraşan kişilerde kazançlarını küpün içine koyup gömerlerdi. Bu küpe kazançlarını ekleyebilmek için gömüyü sık sık açarlardı, bu sebeple bunların gömüleri de derinde olmazdı, bununla beraber sadece kendilerinin bildiği, daha kolay ulaşabilecekleri yere saklarlardı, evin avlusundaki kuyuda ve ağaçlara yakın yerlerde, avlu duvarı arasındaki toprak yarıklarda bulunan paralar buna örnektir.

Yüzeye yakın olan gömülerden biri de Ermeni gömüleridir. Bu gömüler çoğunlukla ani kaçış sırasında bir çoğu ortalama 30 cm kadar derinliklere saklanmış gömü örnekleridir.  Genelde şahıs parasıdır, gömen kişi yalnız ve kısıtlı zamanı olduğu için bu gömülerin çoğu yüzeye yakındır. Eğer define evin içindeyse çoğunlukla ocak içleri, ocak bacaları, duvar içine gizlenmiş dolapların içinde saklanmış definelerde vardır.

Tüm Ermeni gömülerine aynı şeyi söylememiz mümkün değildir. Metrelerce aşağılarda  Ermeni ya gömülerine rastlanmış örneklerde vardır.

Kilise gömüleri de vardır.  Bunlar Kilise mahseninde bulunan kilise eşyaları, çan ve kilise paralarıdır. Bunlar yüzeysel olan ise kilise girişinde sağ mihrabta horasan sıva içine alınmış bir miktar hediye dediğimiz paradır. Yine benzer şekilde girişin 2 adım ileri orta kısmında zemin taşında olan para,  aynı şekilde dışarı çeşmenin önü yada arkasındaki para, girişin tam karşı duvarında olan para, bu duvara sırtını verdiğinizde pencerelerden dışarı baktığınızda ördüğünüz taşların altındaki para gibi bir çok örneği olan kilise hediyeleridir.

Devlete ait gömülerde vardır. Devlet gömüleri derinlik olarak en derin gömüler arasında denilebilir, bunun yüzeysel örneği yoktur, bazı kral mezarları ve tümülüsler yine derin gömü yerleridir. Büyük eşkıya gurupları elde ettikleri ganimetleri eşkıya lideri tarafından derince gömüldüğü örneği vardır.

Kısacası gömü bir topluluğa ait ise derin olur. Şahısa ait gömüler çoğunlukla yüzeye yakındır.

Döküntü paralar aslında yüzeye en yakın bulunan paralardır. Bunlar yaşanan dönemde değersiz kabul edilmiş yada kayıp edilerek toprağın 10-20 cm altında tek parçalar halinde bulunan paralardır yada yüzük, küpe gibi değerli eşyalardır.

Check Also

Tercümenin Önemi

Hazine ve Definecilikte Tercümenin Önemi

Tercümenin Önemi Hazine ve define ile ilgilenirken farklı diller karşıya çıkabilmektedir. Kayıp hazineler ve bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir