Home / Genel / Noktalama İşaretleri Köşeli Ayraç

Noktalama İşaretleri Köşeli Ayraç

Noktalama İşaretleri Köşeli Ayraç ( [ ] )

Kısa Açıklama: Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen noktalama işaretleri; nokta, virgül, ünlem, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, uzun çizgi, kısa çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti şeklindedir.

Köşeli Ayraç ( [ ] )

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır: “Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…” (Hilmi Yavuz)

3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

Diğer Noktalama İşaretleri 

Kaynak: http://tdk.gov.tr

Noktalama işaretleri, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç, kesme işareti,  köşeli ayraç, köşeli ayraç nerelerde kullanılır, Köşeli ayraç nedir, köşeli ayraç 5. sınıf, Köşeli ayraç örnekleri, Köşeli ayracın kullanıldığı yerler TDK, Köşeli ayraç kullanımı, Köşeli parantez ne ise yarar matematik, Ters köşeli parantez matematik, Parantez çeşitleri, köşeli ayraç, Köşeli ayraç TDK, Köşeli ayraç örnekleri, köşeli ayraç 5. sınıf, Süslü parantez, Köşeli ayraç kullanımı, Parantez ve köşeli parantez farkı matematik, Parantez çeşitleri, köşeli ayraç 5. sınıf, köşeli ayraç örnekleri 5. sınıf, Köşeli ayraç, Parantez ve köşeli parantez farkı matematik, Köşeli ayraç TDK, Köşeli parantez kullanımı, Köşeli ayraç görevleri, Köşeli Parantez İşareti, köşeli ayraç 5. sınıf, Köşeli ayraç örnekleri, köşeli ayraç örnekleri 5. sınıf, Köşeli ayraç kullanımı, Süslü parantez, Parantez ve köşeli parantez farkı matematik, Köşeli parantez ne ise yarar, Parantez çeşitleri,

Check Also

Noktalama İşaretleri Denden İşareti (“)

Noktalama İşaretleri Denden İşareti (“) Kısa Açıklama: Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir