Home / Genel / Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Kısa Açıklama: Noktalama işaretleri, bir yazıdaki anlamı en doğru biçimde verebilmek için vurgu ve tonlamanın nasıl yapılması gerektiğini belirten, bu konuda okuyucuyu yönlendiren işaretlerdir. Türk Dil Kurumu, noktalama işaretini “Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretlerden her biri.” olarak tanımlamaktadır.

Noktalama işaretlerinin olmadığı bir metinde, okuyucu metni okurken zorlanacak; dinleyici de metni anlamlandıramayacaktır. Çünkü konuşma dilindeki durakların, vurgu ve tonlamaların yazılı dildeki karşılığı noktalama işaretleridir. Bu işaretler kimi zaman cümlenin coşkulu ve lirik bir tarzda, kimi zaman düşünceli bir edaya bürünerek okunmasını gerektirir. Duygulu, soru soran tarzda cümleleri yaratan bu işaretler, yazı dilinin tuzu biberi olarak adlandırılabilir.

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Noktalı Virgül ( ; )

İki Nokta (: )

Üç Nokta ( … )

Soru İşareti ( ? )

Ünlem İşareti ( ! )

Kısa Çizgi ( – )

Uzun Çizgi (—)

Eğik Çizgi ( / ) Ters Eğik Çizgi ( \ )

Tırnak İşareti ( “ ” )

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ )

Denden İşareti (“)

Yay Ayraç ( )

Köşeli Ayraç ( [ ] )

Kesme İşareti ( ’ )

Noktalama işaretleri, Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta,  Üç Nokta, Soru İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi, Tırnak İşareti, Tek Tırnak İşareti, Denden İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç, Kesme İşareti, Noktalama işaretleri, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç. kesme işareti, TDK Yazım Kuralları ve NOKTALAMA işaretleri, noktalama işaretleri 3. sınıf, noktalama işaretleri 8. sınıf, noktalama işaretleri 5. sınıf, TDK Noktalama işaretleri, Virgülün kullanım alanları, Soru işareti kullanımı, Nerede kullanılır, noktalama işaretleri 9.sınıf pdf, noktalama işaretleri 8. sınıf, Noktalama işaretleri, noktalama işaretleri 5. sınıf, noktalama işaretleri 3. sınıf, Noktalama işaretleri ve Anlamları, 

Check Also

Noktalama İşaretleri Denden İşareti (“)

Noktalama İşaretleri Denden İşareti (“) Kısa Açıklama: Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir