Home / Genel / Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi Ters Eğik Çizgi

Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi Ters Eğik Çizgi

Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi ( / )  Ters Eğik Çizgi ( \ )

Kısa Açıklama: Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen noktalama işaretleri; nokta, virgül, ünlem, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, uzun çizgi, kısa çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti şeklindedir.

Eğik Çizgi ( / )

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

Ülke adı yazılacağında ise:

       Atatürk Bulvarı No.: 217

06680 Kavaklıdere / Ankara

                   TÜRKİYE

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.

5. Genel ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 70/2=35

7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır: g/sn (gram/saniye)

Ters Eğik Çizgi ( \ )

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Belgelerim\Türk İşaret Dili\Kitapçık.indd

Diğer Noktalama İşaretleri 

Kaynak: http://tdk.gov.tr

Noktalama işaretleri, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç, kesme işareti, eğik çizgi işareti, Eğik çizgi örnekleri, Eğik çizgi nerelerde kullanılır, Eğik çizgi kopyala, Ters eğik çizgi, Eğik çizgi TDK, Eğik çizginin kullanıldığı cümleler eodev, Eğik çizgi ile ilgili 10 tane cümle, Kısa çizgi, Eğik çizgi örnekleri, Eğik çizgi nerelerde kullanılır, Eğik çizgi kopyala, Ters eğik çizgi, Ters eğik çizgi Nasıl Yapılır, Eğik çizgi TDK, Matematikte ters eğik çizgi ne demek, Ters eğik çizgi TDK, Eğik çizgi ile ilgili 10 tane cümle, Kısa çizgi örnekleri, Eğik çizginin kullanıldığı yerler ve örnekler, Eğik çizginin kullanıldığı cümleler eodev, Eğik çizgi kopyala, Uzun çizgi örnekleri, Ters eğik çizgi ile ilgili cümleler, Ters eğik çizgi, ters Eğik Çizgi, ters eğik çizgi nedir, Ters Eğik çizgi nerede kullanılır, Küçük ters eğik çizgi, Ters Eğik çizgi örnekleri, Ters eğik çizgi TDK, Ters eğik çizgi Nasıl Yapılır, Ters eğik çizgi ingilizcesi, Matematikte ters eğik çizgi ne demek, ters / işareti, Küçük ters eğik çizgi, Ters eğik çizgi,

Check Also

Noktalama İşaretleri Köşeli Ayraç

Noktalama İşaretleri Köşeli Ayraç ( [ ] ) Kısa Açıklama: Duygu ve düşünceleri daha açık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir