Home / Define Olabilecek Yerler / DEFİNE OLABİLECEK YERLER

DEFİNE OLABİLECEK YERLER

DEFİNE OLABİLECEK YERLER

İnsanlar geçmişte para ve kıymetli eşyalarını, ancak kendilerinin belirleyebildiği en gizemli noktalara saklıyorlardı. hatta bu günümüzde bu şekilde devam etmekte. Bu yerler bazı araziler olabileceği gibi evler, kiliseler ve çeşitli doğa yapılarının en gizli yerleri olabiliyordu. Bunların dışında elbette her para gömücüsünün kendine has belirlenmiş yerleri de olabilir. Bizim burada yapacağımız; para, define yada kıymetli eşyaların nerelere konulabileceğinin mantığı üzerinde durmaktadır.

1. Gömüyü yapan kişi malzemesini gömmeden önce mutlaka iyi bir düşünce sürecinden geçecek, kendi yaşadığı bölgelerin içinde kendisine en uygun ve akla en yatkın yeri bulmaya çalışacaktır. Ancak akla yatkın olması kendi açısından önemlidir. Bu nokta başkası tarafından akla ve mantığa uygun olmamalıdır. Gömüyü yapan kişi en kalabalık bir yeri seçip orda ki gelen geçen insanlara da fark ettirmeden malzemeye bekçilik yaptırabilir.

2. Seçtiği gizli gömü alanı kendisinin sık sık ziyaretle kontrol edebileceği bir mekan olmalıdır. (bu madde eşkıya ve muharipler için geçerli değildir) Özellikle ev ve bahçe gömüsü yapan insanlar oturup yattıkları odalardan ya da pencerelerden rahatça gözleyebilecekleri alanları seçerler.

3. Gömü yapan kişi ya da kişiler daha sonra tekrar geleceklerini düşündüklerinden dolayı da; gömü alanın çevresinde kendilerine uygun belirli yerleri nirengi noktası olarak alırlar. Bu madde arazi ve orman gömüsü yapanlar için daha önemlidir.

4. En son olarak; gömü yapan kişi; gömü alanı çevresinde bir takım işaretler koyacak ve onlarla yerin bulunmasını sağlayacaktır. Bizi esasen en çok ilgilendiren meselede burasıdır. Ancak bu yönü işin aynı zamanda en zor olan kısmıdır. Zira gömüyü yapan kişinin bıraktığı işaretin çözülebilmesi için öncellikle bu işin bir kuralının bulunmadığı bilinmelidir. Burada mantıklar zorlanacak, edinilen tecrübelerden yola çıkılarak bir sonuca varılmaya çalışacaktır. Bir de; gömücü kişinin sosyal yapısı, eğitim durumu, yaşadığı devir ve dine bakış açısı iyi bilinecektir. Sadece bunlarla bitmeyip bir de Grek, Roma, Frig, Bizans ve yerine göre Osmanlı alfabe ve rakam sistemlerinin bilinmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Son olarak da; belki bir miktar tarih bilgisi en önemli malzemesi olmaktadır.

Malzemeyi gömen kişinin yer sorununu çözmesi ile ilgili olarak bu kadar bilgi verdikten sonra, gömü mekanları üzerinde de bir miktar duralım:

En az işaretlerin kendisi kadar, o işaretlerin bırakılacağı mekanlar da önemlidir. Bazen de hiçbir işaret bırakılmadan geçmiş anlayışlar doğrultusunda bazı gömülerin yapıldığını biliyoruz. O halde; Anadolu’daki gömülerin sıklıkla nerelere gömüldüğünü, yapılan gömülerde hangi noktaların daha çok nirengi olarak seçildiğini görmeye çalışalım. Şurası asla unutulmamalıdır ki gömü yapan insanlar kendilerine gömü mahallerini belirlerken asla değişmeyecek olan ya da yakın zamanlarda yerinden oynamayacak olan yer ve mekanları ya da onlara yakın bölgeleri tercih ederler. Bu yerleri sırasıyla bu kategori içinde inceleyelim.

 

Check Also

Define Olabilecek Yerler; “KÖPRÜ AYAKLARI”

Define Olabilecek Yerler; “KÖPRÜ AYAKLARI” Köprü civarları gömü yerleri için önemli olduğu kadar köprülerin ayakları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir