Home / Sikke / Antik Yunan Sikkeleri
Antik Yunan Sikkeleri

Antik Yunan Sikkeleri

Antik Yunan Sikkeleri

Antik Yunan sikkeleri hakkında sizleri bilgilendirmek istedim. İnternette araştırma yaptım, fakat istediğim bilgilere ulaşamadım. Bulduğum bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim.

İlk olarak gümüş Sikkeler İ.Ö. 550’li yıllarda, Anadolu da ve Yunan adası Aiginiada şekillendirilmiştir. İ.Ö. 400’lü yıllara kadar Sikke Yunanistan’da takas aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tek bir sikke usulü mevcut değildir, aksine her bir bölgede ayrı sikke çeşitleri hâkimdir. Zamanla 17 gram ağırlığındaki, Attika bölgesinde geçerli olan sikkeler (Obolos: Yunan parası Drahminin 1/6’sı, gümüş meteliktir) yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hükümdarların sikkeler üzerinde ilk olarak tasviri Büyük İskender’le beraber Yunan anakarasında ve Diadochoi (on iki selefler) krallıklarında ortaya çıkar. Gümüş önemli bir hammadde olarak kalır, daha küçük sikkeler için zamanla bakır kullanılmaya başlanmıştır.

Antik Yunan’da mallar, yerine getirdikleri para fonksiyonlarına göre sınıflandırılmıştır.

 Değer ölçüsü: Sığır

 Değer biriktirme: Mücevher

Takas aracı: Şarap, bakır, demir ve köleler

Ödeme aracı: Demir çubuk ve uzun çivi

Bu bağlamda, paranın standartlaşmış kamusal ödemeler için şehir devletlerinde (Polis) belirgin bir öneme sahip olduğunu var saymak gerekir. İlk madeni paralar MÖ. 600′lü yıllarda Batı Anadolu’da darp edilmiştir. Bu paralar gümüş- altın alaşımı/ elektrum /beyaz altından elde edilmiş ve büyük olasılıkla da sadece bölgesel çapta kullanılmıştır. Sikkelerin gümüşten yapılması zorunluluğunun (olağanüstü durumlarda altın ve bronzdan) hâkim olduğu Yunanistan’da madeni para kullanımı hızla artmıştır. Sikkelerin ağırlığı Polis şehri damgasıyla garanti altına alınmıştır.

En önemli para değeri Yunan Drahmisi olup 1831’den 2001 yılına kadar Yunanistan’da kullanılmıştır. MÖ. 5.yy. başlarından itibaren de paralı ekonomiden söz edilebilir. Antik monetarizmin merkezi Atina olup, para değeri de tüm Akdeniz sahasında dolaşmaktaydı. Bunun temelinde de Atina’daki demokratik yapı ve ticari piyasa yatmaktadır. Ancak Büyük İskender’in Atina’yı hâkimiyetine almasıyla yeni bir para tedavüle girmiştir. Aşağıda gördüğünüz sikke resimleri Antik Yunan Sikkelerinden sadece birkaçı.

           

    

        

Check Also

Definecinin Romanya’da Bulduğu Osmanlı Sikkeleri

Definecinin Romanya’da Bulduğu Osmanlı Sikkeleri Definecinin Romanya’da Bulduğu Osmanlı Sikkeleri;  Osmanlı İmparatorluğunun zenginliği heryeri kaplamış. …

No comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir