Home / Definecilikte İşaretler / Define İşareti Nasıl Çözülür?

Define İşareti Nasıl Çözülür?

Define  İşareti Nasıl Çözülür?

define işaretleri

İnsanlar, işaret ve semboller yoluyla Antik Dönemdeki toplumlarda, yaşadıkları topraklar üzerinde sürekli bir takım izler bırakırlardı ve bırakmaya da devam etmektedirler. Eski insanlar dağları, dereleri, yıldızlar, güneş ve ay ve arazi konumlarını çok iyi inceleyip gözlemler yaparlardı. Böylelikle başkalarına yada kendileri için mesaj verici işaretler hazırlarlardı. İnsanlar bu şekilde asırlarca geçmişten geleceğe, işaretler ve semboller vasıtasıyla çok fazla bilgi aktarmışlardır. Kendi duygu ve düşüncelerini, inançlarını, bazı proje çalışmalarını, değerli eşyalarını hatta istek ve dileklerini işaretler ve semboller yoluyla mesajlamışlardır. Bu durumda işaretle sembolü karıştırmamak gerekir.

İşaretlerde semboller gibi farklı şekillerde olmalarına rağmen aynı şekil altında da farklı anlamlar ifade edebilirler. Bunu gözardı etmemeliyiz.

Her işaret farklı farklı medeniyetlerin ve o medeniyetler içinde yaşayan insanların sosyal yapısı, yaşı yada ilmi gibi durumlarıyla ilgilidir. Bizim için asıl önemlii olan işaretin define olup olmadığını kesinleştirmektir.

İşaretlerin dili çok önemlidir. Mezarlarda, kayalarda, bazı taşlarda ki, işlenmiş motifler, motifler üzerindeki aynı şekillerin uzunluk kısalık farkı, bir definenin yerini tarif ediyor olabilir. İncelediğimiz bir kayanın köşesindeki kırığın özellikle yapılması bu da gömünün yönünü bildirebilir. Şekildeki herhangi bir hayvanın baktığı yönün yada aksi yönün defineyi işaret ediyor olması gibi pek çok işaretin değişik anlamları vardır.  Yıllar boyunca yapılan araştırmalar sonucunda, en çok gömünün çoğunluğunda kaya içleri oyularak oraya sakladıkları anlaşılmıştır.

Her işaretin bir manası vardır ve her işaret define işareti değildir. Bu nedenle işaretleri doğru okumak hedefe ulaşmanın en önemli şartıdır.

İşaret ve semboller incelenirken öncelikle şu kriterler dahilinde incelenmelidir;

Rakamsal şifreler, alfabetik şifreler, dinsel şifre ve ideogramlar, sosyal simgeler, hayvan figürleri, para figürleri, tabiat varlıkları.

Böylelikle işaretin define işareti olup olmadığını çözerek, gereksiz, yanlış kazı yapmamış oluruz. Zamandan kazanırız ve aynı zamanda tarihi eserlere hatta alanlara zarar vermemiş oluruz.

Daha sonra ki devam eden konularımızda işaretler ve semboller hakkında geniş bilgi vermeye devam edeceğiz.

 

Check Also

Adam Şeklinde Define İşareti

Adam Şeklinde Define İşareti Kaya üzerinde elinde başak, şimşek v.s tutuyorsa, sakallı ise ve etek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir